Home » Lehrer Kontakt

Staatliche Realschule Berching
Uferpromenade 14
92334 Berching
Tel.: 08462 905517
Fax: 08462 905519

Lehrer Kontakt

Alle Lehrer sind direkt per E-Mail erreichbar. Die Adresse des jeweiligen Lehrers setzt sich aus Lehrerkürzel und @rs-berching.de zusammen. (z.B. ist Frau Graf unter der Adresse gf@rs-berching.de erreichbar.)

Angelegt sind folgende Adressen:

Lehrer   E-Mail
Aigner, Laura ar@rs-berching.de
Ammer, Barbara in EZ am@rs-berching.de
Aumüller, Katharina au@rs-berching.de
Barisic, Karin bc@rs-berching.de
Blomenhofer, Daniela bl@rs-berching.de
Burkhardt, Reinhold bt@rs-berching.de
Burkhardt, Beate bu@rs-berching.de
Dirsch, Stephanie di@rs-berching.de
Donauer, Daniela dn@rs-berching.de
Edbauer, Sabine ed@rs-berching.de
Engelhardt, Ulrike en@rs-berching.de
Fuchs, Katharina fus@rs-berching.de
Graf, Barbara gf@rs-berching.de
Götz, Thilo gz@rs-berching.de
Haas, Daniela hd@rs-berching.de
Haas, Veronika ha@rs-berching.de
Kastl, Christian ka@rs-berching.de
Knedlik, Stefanie in EZ kd@rs-berching.de
Kollmuß, Eva ko@rs-berching.de
Körner, Chiara koer@rs-berching.de
Kotissek, Karola kt@rs-berching.de
Kupsch, Conny kp@rs-berching.de
Laßleben, Julia la@rs-berching.de
Lehmeyer, Christian lm@rs-berching.de
Liedel, Simone li@rs-berching.de
Meyer, Eva me@rs-berching.de
Meier, Kathrin mr@rs-berching.de
Müller, Gabi ml@rs-berching.de
Pohling, Annett pn@rs-berching.de
Rehm, Barbara re@rs-berching.de
Rödl, Martin rd@rs-berching.de
Richter, Kristina ri@rs-berching.de
Rösner, Ulf rn@rs-berching.de
Salmon, Lars sal@rs-berching.de
Schels, Bettina sc@rs-berching.de
Spitzer, Karin sp@rs-berching.de
Stemplinger, Christian sl@rs-berching.de
Weigelt, Ralf wg@rs-berching.de
Wolf, Christine wol@rs-berching.de